IGS mest for private Energimærke

Et energimærke er, ligesom tilstandsrapport og elinstallationsrapport, lovpligtigt når du skal sælge din bolig.

Som ejer eller sælger har du pligt til at få foretaget et energimærke af en beskikket energikonsulent.

Det primære formål med at energimærke din bolig, er at motivere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger, men for købere af din bolig, er det mest for at se hvad der er af energimæssige udgifter forbundet med købet.

IGS Mest for private Tilstandsrapporter

Skal du sælge din bolig?

I forbindelse med salg af ejendom, er tilstandsrapport obligatorisk.

En tilstandsrapport beskriver i hvilket omfang, bygningens fysiske tilstand er ringere, end tilstanden i tilsvarende, intakte bygninger af samme alder.

En tilstandsrapport afdækker “synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt¨’

Vi udarbejder gerne tilstandsrapporten og tilbyder også det obligatoriske energimærke og el-installationseftersyn – og det til en god pris.