IGS har gennem mange år udført et stort antal opgaver med kloakering og kloakrenovering, både for kommuner, forsyningsselskaber og private bygherrer.

I de senere år har der været øget focus på klimasikring på grund af fremtidens større regnmængder, og dette har været en naturlig del af vores opgaver. Vi udfører opgaver på hele Sjælland, men de fleste ligger naturligt nok i nærområder som Køge, Ringsted, Roskilde, Stevns Næstved, Borup, Haslev og Bjæverskov.

Nedenfor er et lille udpluk af vores referencer.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere info.

igs-raadgivende-ingenioerer-kloakering-klavervej
Lind & Risør

Byggemodning incl kloakering og Fjernvarme Klavervej / Trianglen, Køge.

IGS-Rådgivende-Ingeniører-Kloak-og-forsyningsledninger-Byggemodning-Vindinge
Lind & Risør A/S

Sag pågår
Etablering af 150 parceller beliggende i Vindinge vest

IGS-Rådgivende-Ingeniører-Kloak-og-forsyningsledninger-Byggemodning-Triumfbuen
Lind & Risør A/S

Sag pågår
Etablering af 47 parceller, Triumfbuen Hillerød

igs-raadgivende-ingenioerer-kloakering-byggemodning-ravnsborg-syd
KLAR Forsyning

Kloakering Ravnsborg Syd

igs-raadgivende-ingenioerer-kloakering-separatkolakering-regndalsvej-hovedvejen-lejre-2       igs-raadgivende-ingenioerer-kloakering-separatkolakering-regndalsvej-hovedvejen-lejre
Lejre Spildevand A/S

Separatkloakering af ejendomme på Regndalsvej og Hovedvejen.

IGS Rådgivende Ingeniører Kloak Separatkloakering af Bjælkerup 2, Stevns Kommune       IGS Rådgivende Ingeniører Kloak Separatkloakering af Bjælkerup, Stevns Kommune
Stevns Spildevand A/S

Separatkloakering af Bjælkerup, Store Heddinge.

Opgaven omfatter separatkloakering af Bjælkerup ved Store Heddinge, i alt ca. 200 ejendomme, med samtidig renovering og klimasikring af eksisterende regnvandssystem, samlet ca. 5 km ledninger.

Anlægsarbejderne vedr. selve separeringen af Bjælkerup blev påbegyndt april 2013 og første etape blev afsluttet primo april 2014.  Arbejdet har betydet omfattende trafikregulering bl.a. med midlertidig afspærring af  Bjælkerupvej, byens hovedfærdselsåre og samtidig udfaldsvej fra Store Heddinge.

IGS Rådgivende Ingeniører ApS har forestået myndighedskontakt til Stevns Kommune, herunder håndtering af vandløbskrydsninger idet nye ledninger på i alt 14 lokaliteter har skullet passere under eksisterende vandløb.

I forbindelse med projektet etableres 3 nye regnvandsbassiner som åbne bassiner i landzone. Bassiner er projekteret og anlægsarbejderne i forbindelse med disse blev påbegyndt efteråret 2014 og forvantes afsluttet i 2015.

IGS stod for: Bygherrerådgivning, projekt og udbud, arealerhvervelse, beboerkontakt, koordinering landinspektør og ledningsejere, byggeledelse og fagtilsyn.

???????????????????????????????       ???????????????????????????????

???????????????????????????????
NK-Spildevand A/S

Etablering af nyt spildevandssystem fra Næstelsø til Nr. Tvede, dels som tryksat system, etableret ved styret boring og med minipumpestationer og dels som gravitation etableret ved opgravning, samt etablering af 2 hovedpumpestationer.