Har du ønske om at få undersøgt om du fyrer for fuglene……..?

-så er termografering en rigtig god måde at få et visuelt overblik over de muligheder, der er for at forbedre din bolig.

En god termografisk undersøgelse skal indeholde en konstruktiv og forklarende gennemgang af bygningen, således du som ejer føler at du har kendskab til din ejendom når den byggesagkyndige igen er kørt.

IGS Mest for private Tilstandsrapporter

Skal du sælge din bolig?

I forbindelse med salg af ejendom, er tilstandsrapport obligatorisk.

En tilstandsrapport beskriver i hvilket omfang, bygningens fysiske tilstand er ringere, end tilstanden i tilsvarende, intakte bygninger af samme alder.

En tilstandsrapport afdækker “synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt¨’

Vi udarbejder gerne tilstandsrapporten og tilbyder også det obligatoriske energimærke og el-installationseftersyn – og det til en god pris.

IGS mest for private Energimærke

Et energimærke er, ligesom tilstandsrapport og elinstallationsrapport, lovpligtigt når du skal sælge din bolig.

Som ejer eller sælger har du pligt til at få foretaget et energimærke af en beskikket energikonsulent.

Det primære formål med at energimærke din bolig, er at motivere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger, men for købere af din bolig, er det mest for at se hvad der er af energimæssige udgifter forbundet med købet.

Skal du bygge nyt, bygge om eller bygge til?
IGS kan hjælpe dig fra idé til færdigt byggeri.

IGS udfører byggeteknisk rådgivning og projektering vedr. byggeri, herunder ombygning, bygningsrenovering samt nyt byggeri.

IGS rådgiver ligeledes vedr. anlægsopgaver f.eks. byggemodninger, belægninger, parkeringspladser mv.