IGS har gennem mange år udført et stort antal opgaver indenfor vej-, sti-, og parkeringsanlæg, byggemodninger mv. , både for Kommuner, industri- og erhvervsvirksomheder samt private bygherrer.

Nedenfor er et lille udpluk af vores referencer.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.

IGS Rådgivende Ingeniører Rundkørsel-Roskilde       IGS Rådgivende Ingeniører Rundkørsel-Roskilde-2
Roskilde Kommune

Etablering af rundkørsel Frederiksborgvej/Dronning Margrethesvej Roskilde

igs-raadgivende-ingenioerer-vej-og-stianlaeg-cykelsti-regnegade-samt-tunnel       igs-raadgivende-ingenioerer-vej-og-stianlaeg-cykelsti-langs-regnegade-tunnel
Stevns Kommune

Entreprisen omfatter etablering af ca. 1300 m cykelsti langs Rengegade mellem Højerupvej og Rødvigvej, herunder etablering af tunnel under Rødvigvej samt byportshelle.

igs-raadgivende-ingenioerer-vej-og-sti-p-arealer-vaeftsvej-koege       IGS-Rådgivende-Ingeniører-vej-og-sti-P-arealer-Væftsvej-Køge Beplantning træer

IGS-Rådgivende-Ingeniører-vej-og-sti-P-arealer-Væftsvej-Køge-P-plads

Køge Kommune Værftsvej

Etablering af 188 P-pladser på eksisterende lastvognsparkering ved Værftsvej, Køge.

IGS Rådgivende Ingeniører Vej og Stianlæg P-pladser St Heddinge Rådhus asfalt        IGS Rådgivende Ingeniører Vej og Stianlæg P-pladser St. Heddinge Rådhus2

IGS Rådgivende Ingeniører Vej og Stianlæg P-pladser St. Heddinge Rådhus        IGS Rådgivende Ingeniører Vej og Stianlæg P-pladser St. Heddinge Rådhus3
Stevns Kommune

Entreprisen omfatter etablering af nye P-pladser + bassin ved St. Heddinge Rådhus, samt ombygning af indgangsparti