Kompetencer

Kompetencer

Kloak og forsyningsledninger

IGS har i mange år udført et stort antal opgaver med kloakering og kloakrenoveringer, både for kommuner, forsyningsselskaber og private bygherrer.

I de senere år har der været fokus på klimasikring på grund af fremtidens større regnmængder og dette har været en naturlig del af vores opgaver på hele Sjælland, men de fleste ligger naturligt nok i nærområder som Køge, Roskilde, Stevns, Næstved, Borup, Haslev og Bjæverskov.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger eller klikke på billedet for at se mere.

Vej- og stianlæg

Siden er under opbygning… IGS har også udført et stort antal opgaver med etablering af bla cykelstier, buslommer og rundkørsler………        

Byggeri

Siden er under opbygning…      

Energimærker & tilstandsrapporter

Skal du sælge din bolig ? Et energimærke er, ligesom tilstandsrapport og elinstallationsrapport, lovpligtigt når du skal sælge din bolig. Som ejer eller sælger har du pligt til at få foretaget et energimærke af en beskikket energikonsulent. Det primære formål med at energimærke, er at motiverer til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger. En tilstandsrapport afdækker “synlige skader der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt”. IGS udarbejder gerne energimærke, tilstandsrapport og elinstallationsrapport,- kontakt os for yderligere oplysninger og pris